O nás

Ferrit trade s.r.o. je obchodná spoločnosť, ktorá sa zaoberá predovšetkým predajom komodít:

  • čierne uhlie – PCI coal (vysokopecné), Steam coal (energetické), Coking coal (koksovateľné uhlie) a antracit.
  • železná ruda, železorudné pelety, železorudný koncentrát
  • mangánová ruda, mangánový koncentrát
  • zinok (ingot)
  • cín (ingot)
  • asfalt – bitúmenová zmes

Zaoberáme sa veľkoobchodným predajom komodít výhradne pôvodom z baní v ktorých sme etablovaný našou technológiou.

VÝHODY SPOLOČNOSTI

Výhodami našej spoločnosti sú priame dodávky a pôsobenie v mnohých krajinách ako Česko, Rusko, Ukrajina, Kazachstan, Poľsko, Turecko, Čína, Mexiko, Kolumbia, Estónsko, Vietnam, Bosna, Slovinsko a Albánsko.

Majoritným vlastníkom našej spoločnosti je spoločnosť FERRIT s.r.o., ktorá bola založená v roku 1993. Prostredníctvom svojej činnosti sa spoločnosť pripojila k tradícii českého baníckeho inžinierstva a využití bohatých kontaktov a skúseností svojho pracovného kolektívu, ktorý má dlhodobé skúsenosti v obchodných a vývojových oddeleniach.

Obchodné kontakty sa týkajú nielen českých a slovenských baní, ale siahajú hlavne do zahraničia. Zariadenia realizované firmou pracujú na povrchových a hlbinných baniach na Sibíri v Rusku, v baniach na Ukrajine, Kazachstane, v Poľsku, Bosne a Hercegovine, Číne, Mexiku, Vietname, Kolumbii, Slovinsku či v Turecku. Firma dodáva náhradné diely pre ruské a ukrajinské stroje pracujúce v českých a slovenských baniach. Značnú časť nášho obratu tvoria dodávky strojov vyrobených našou spoločnosťou, najmä zariadenia pre zavesenie dopravy.

Predmetom činnosti spoločnosti FERRIT s.r.o. je stavba strojov s mechanickým pohonom a ich opravy určených do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu a kúpe tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja.

pdf

Prezentácia spoločnosti Ferrit.